Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Насилието между децата:какво трябва да знаем за него- брошура за родители

Настоящата брошура се издава в рамките на проект “Превенция на насилието в училище”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ. Тя е разработена от Методи Коралов, училищен психолог и доктор на психологическите науки, по материали, предоставени от офиса на УНИЦЕФ в Република Хърватска.

 

Изказаните гледища, становища и мнения в настоящия материал са отговорност единствено на авторите и не отразяват мненията и полити-
ката на УНИЦЕФ. Авторите следва да бъдат цитирани при всяко преиздаване на материала, целия или част от него.
Публикацията се издава с финансовата подкрепа на Представителството на УНИЦЕФ за България.
Кликнете върху заглавието, за да прочетете пълният текст на брошурата!