Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

   Списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година, утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015 г. на министъра на образованието и науката

   Списък на учебните помагала,
одобрени със Заповед № РД 09-902/06.07.2015 г. на министъра на образованието и науката

   Информация за издателствата
които ще разпространяват учебници и помагала за учениците от I до VII клас за учебната 2015/2016 година